Motivasyon Koçluğu

Motivasyon Koçluğu; koçun, koçluk alan kişinin potansiyeline en yakın performansı göstermesinde, kişisel ve profesyonel hayatında istediği sonuçları elde etmesinde yardım ve rehberlik ettiği bir süreçtir. Koçluk süreci boyunca kişi, kendisini daha iyi tanıyarak potansiyelini keşfeder, güncel motivasyon sorunlarıyla baş etmekte kendisini güçlendirir ve hedeflerine ulaşmak için yetkinlikler geliştirerek kendisini motive etmenin yeni yollarını öğrenir.

Motivasyon koçluğu sürecinin kısa ve uzun vadede önemli kazanımları vardır.

Koçluk Sürecinin Kazanımları

 • Koçluk süreciyle kısa vadede motivasyon sorunlarının çözümlenmesinde, uzun vadede ise motivasyon yetkinliğinin geliştirilerek, özel / iş yaşamında daha etkin sonuçlar alınmasında ve daha mutlu bir yaşam sürmesinde kişilere yardımcı olmak amaçlanır.
 • Bu amaçla koçluk alan kişiye pratik yöntem ve tekniklerinin aktarılmasının yanı sıra, uzun vadede kişisel gelişiminin sürdürülmesinde yönelik eğitici çalışmalar gerçekleştirilir.
 • Koçluk alan kişinin özgüveninde, özsaygısında ve özdeğer algısında pozitif gelişimler sağlanır. Koçluk sürecinin “uzunluğuna” ve “sıklığına” göre bu kazanımların kalıcılığı artar.
 • Yaşama ve kendisine yönelik pozitif ve iyimser bir bakış açısının kazanılması ve gelişmesi sağlanır.
 • Yeni sorunlarla baş etme becerilerinde, psikolojik ve fiziksel dayanıklılığında artış görülür.
 • Ayrıca, koçluk alan kişinin hafif düzeyde yaşadığı depresyon, üzüntü ve bunalım dönemlerinde psikolojik destek sağlanarak, bu sürecin daha kolay atlatılmasında yardımcı olunur.

Kimler Motivasyon Koçuyla Çalışır?

 • Motivasyon sorunları yaşayan ve kısa / uzun vadede bu tür sorunlarıyla baş etmede daha etkin olmak isteyen herkes.
 • Kendini ve kendi potansiyelini tanımak, keşfetmek ve bunu geliştirmek isteyen herkes.
 • Kariyer ve özel hedeflerine ulaşmak için potansiyeline en yakın performansı göstermek isteyen herkes.
 • Kendisine uygun hedefler koymak ve bu hedefler doğrultusunda kararlılıkla yürümek isteyen herkes.
 • Her meslek grubundan, kendisini ve çevresindeki insanları motive etmenin ip uçlarını öğrenmek ve bu konuda yetkinlikler kazanmak isteyen herkes bu süreçten yararlanabilir.

Özetle, motivasyon koçluğu, koçluk alan kişinin bilimsel ve pratik yöntemlerle motive olmasında ve motive kalmasında yardımcı olan, hedefe doğru emin adımlarla ilerlemesinde destek olan bir yol arkadaşlığı sürecidir.

Yayın tarihi Kategoriler Koçluk