Eğitim Programı (Ekim, 2017)

Eğitimlere, aşağıdaki bilgiler doğrultusunda başvuru ve önkayıt yaptırabilirsiniz. Kayıt bilgileriniz bize ulaştıktan sonra, en kısa sürede sizinle iletişime geçerek kaydınızı tamamlayacağız.

MOTİVASYON KOÇLUĞU EĞİTİMİ (4-6 Kişilik)
(Ekim Ayı / 40 Saat, Online ve İzmir, Ankara, İstanbul)

Motivasyon Koçluğu Eğitimi, yaklaşık 2 ay süren toplamda 40 saatlik kişiselleştirilmiş bir çalışma programıdır. Eğitim süreci boyunca, bireysel ve grup olarak çalışmalar gerçekleştirilecek olup, eğitimin bir bölümü online, bir bölümü de İzmir, Ankara veya İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Eğitimden önce ve eğitimi desteklemek amacıyla, her bir katılımcıyla 4 saatlik bireysel koçluk çalışması yapılacaktır. Bu süreçte, çalışmalar boyunca hem koçluk süreci deneyimlenecek, hem de yapılacak eğitimler için bir temel oluşturulacaktır.

Eğitim, 3 modülden oluşan bir programdır. Toplam 36 saatlik bu sürecin ilk iki modülü Ekim ayı içerisinde tamamlanacaktır. 14 saat süren ilk modül, 2 hafta boyunca haftaiçi ve haftasonu yapılacak online eğtimlerle gerçekleştirilecek olup, ikinci modül, İzmir, Ankara veya İstanbul’da Ekim ayı sonunda yapılacak 2 tam günlük eğitimle tamamlanacaktır. Son modül ise, Kasım ayı boyunca haftada bir yapılacak olan mentörlük çalışmaları ve destekleyici koçluk görüşmeleriyle tamamlanacaktır.

 1. Modul (Temel Koçluk Eğitimi) 
  1.      AŞAMA: Toplam 14 Saat
  1.1.   Temel Koçluk Becerileri
  1.2.   Temel Kişisel Gelişim Eğitimi
  1.3.   İçsel Farkındalık Çalışmaları
  1.4.   Kişisel Motivasyon Yönetimi Bilgisi
 2. Modül (Motivasyon Koçluğu Eğitimi)
  2.      AŞAMA: Toplam 14 Saat
  2.1.   Motivasyon Koçluğu Sistemi
  2.2.   İleri Koçluk Becerileri
  2.3.   Motivasyon Teknikleri ve Uygulamaları
  2.4.   Motivasyon Koçluğu Pratikleri ve Uygulamaları
 3. III. Modül (Motivasyon Koçluğu Uygulamaları)
  3.      AŞAMA: Toplam 8 Saat (1 ay içinde 4 grup çalışması şeklinde)
  3.1.   Bir ay süren haftalık koçluk görüşmeleri şeklinde gerçekleşir. Teorik kısımda öğrenilen bilgilerin uygulamaya yönelik sonuçları değerlendirilir ve geliştirilmesi gereken yönler için ustalaşma sağlanır.

Katılımcılar, Eğitim Notları ile Mesleki Koçluk Sertifikasını almaya hak kazanırlar.

Eğitim Bedeli:

***

MOTİVASYON KOÇLUĞU EĞİTİMİ (12-16 Kişilik)
(21-22 / 28-29 Ekim / 40 Saat, Online ve İzmir)

40 saatlik kişiselleştirilmiş motivasyon koçluğu eğitimi, motivasyon koçu olmak isteyen ve motivasyon koçluğu bilgilerini kendi mesleki ve özel yaşamlarında kullanmayı hedefleyen herkese açıktır.

Eğitim Bedeli:    (Online Eğitim Bedeli: —  )

* Katılım 16 kişi ile sınırlıdır.
** Online katılıma açıktır (+10 Kişi)
*** Katılımcılara Motivasyon Koçluğu sertifikası ve eğitim notları verilir.

Eğitim Programı

Koçluk Modulü: Eğitim öncesinde tüm katılımcılar 4 saatlik online bireysel koçluk hizmeti alacaklardır. Bir haftada tamamlanacak olan bu süreç ile katılımcılar koçluk sürecini deneyimlerken, aynı zamanda kişisel hedefleri ile koçluk eğitimini uyumlaştırarak bir temel oluşturma fırsatı bulacaklardır.

 1. Modül – Temel Koçluk Becerileri Eğitimi – (14 Saat)  [21-22 Ekim- Online]
  1.1.   Temel Koçluk Becerileri
  1.2.   Temel Kişisel Gelişim Eğitimi
  1.3.   İçsel Farkındalık Çalışmaları
  1.4.   Kişisel Motivasyon Yönetimi Bilgisi
 2. Modül – Motivasyon Koçluğu Eğitimi – (14 Saat)  [28-29 Ekim- İzmir]
  2.1.   Motivasyon Koçluğu Sistemi
  2.2.   İleri Koçluk Becerileri
  2.3.   Motivasyon Teknikleri ve Uygulamaları
  2.4.   Motivasyon Koçluğu Pratikleri ve Uygulamaları
 3. Modül – Motivasyon Koçluğu Uygulaması – (8 Saat – 4 Online Grup Çalışması) Kasım ayı boyunca süren haftalık online grup çalışmaları şeklinde gerçekleşir. Katılımcılar, I. ve II. modülde öğrendikleri bilgiler ile çevresindeki kişilere koçluk yaparak pratik yeteneklerini geliştirirler. Haftada bir yapılan online çalışmalarda, tüm bu deneyimlerin uygulamaya yönelik sonuçları değerlendirilir ve geliştirilmesi gereken yönler için ustalaşma sağlanır.

***

KİMYON EĞİTİMİ 
(18 Kasım / Tam Gün, İzmir)

Bu eğitim, kişisel motivasyon yönetimi becerilerini geliştirerek, kendini motive etme konusundaki yetkinliklerini artırmayı hedefleyen herkese açıktır.

Eğitim Programı

 • Motivasyon nedir, ne değildir? 21. Yüzyıl’ın motivasyonu.
 • İnsan’ı anlamak. Değerleri içeren bir yaşam sürdürmek.
 • Motivasyonu yönetmek. İçimizdeki “Motivasyon Dahisi”ni ortaya çıkarmak.
 • Sürdürülebilir ve sürekli bir motivasyon yaratma düş’ü. Ütopyadan gerçeğe.
 • Kişilik ve motivasyon ilişkisi. Kişisel “Motivasyon Profili”ni belirlemek.
 • Motivasyon sürecinin üç ayağı: Eyleme geçmek, Sürdürmek ve Sonuç almak.
 • Çevre ve motivasyon ilişkisi: Motive edici bir çevre yaratmak.
 • Seçimlerle yaşamak ve “İç Kontrol Psikolojisi”.
 • Kişisel “Motivasyon Stratejisi”ni belirlemek.
 • Motivasyon ve başarı ilişkisi. “Motivasyon Süreci-Başarı Modeli”.
 • Temel ve ileri motivasyon teknikleri.

Eğitim Bedeli: —  (Online Eğitim Bedeli: )

* Katılım 15 kişi ile sınırlıdır.
** Online katılıma açıktır (+10 Kişi)
*** Katılımcılara eğitim sertifikası ve eğitim notları verilir.

***

MOTİVE ETME BİLİMİ VE SANATI EĞİTİMİ
(19 Kasım / Tam Gün, İzmir)

Bu eğitim, Kimyon eğitimine katılarak kendini motive etme konusunda becerilerini geliştirmiş ve artık başkalarını motive etmek konusunda yetkinlikler kazanmak isteyen herkese açıktır.

Eğitim Programı

 • Motivasyon bilimi ve sanatına giriş
 • İnsan doğasını anlamak – Güdü ve motivasyon profilleri
 • Bir yabancı dil olarak motivasyon: Motivasyonun Dili
 • Motivasyonu etkileyen fiziksel, duygusal ve zihinsel faktörler
 • Kişilik yapılarına göre motivasyon stratejileri ve taktikleri
 • Motive etme teknikleri ve yöntemleri
 • Motivasyon uygulamaları

Eğitim Bedeli:    (Online Eğitim Bedeli:  )

* Katılım 15 kişi ile sınırlıdır.
** Online katılıma açıktır (+10 Kişi)
*** Sadece Kimyon eğitimi alan kişiler katılabilir.
**** Katılımcılara eğitim sertifikası ve eğitim notları verilir.

** Tüm eğitimler online katılıma açıktır. Toplam 10 kişi ile sınırlı olan bu uygulama ile katılımcılar, eğitime internet üzerinden canlı olarak ve interaktif şekilde katılabilirler. Eğer yer ve zaman kısıtınız varsa veya sadece bu şekilde katılmayı tercih ediyorsanız, aşağıdaki formda yer alan online katıl seçeneğini de işaretleyerek, eğitimlere internet üzerinden katılım başvurusu yapabilirsiniz.

BAŞVURU VE ÖNKAYIT FORMU