Kurumsal Koçluk

İş yaşamında başarıyı hedefleyen şirket sahipleri ve yöneticiler, hem kişisel performansı artırmak, hem de kurumsal düzeyde etkin sonuçlar almak için kurumsal koçluk çalışmalarından faydalanabilirler.

Şirketler kendi içinde bütünsel bir sistemi ifade eden ancak çevreleriyle uyum sağlamaları gereken yaşayan yapılardır. Şirket dediğimiz yapı, aslında iş yapma süreçlerinin bir toplamı olarak düşünülmelidir. İşleri yapanlar da insanlar olduğuna göre, kurumda çalışan her bireyin kendine özgü yapısı, duygusal ve mental durumu, mevcut şirketin performansını doğrudan etkilemektedir. Bu anlamda özellikle kilit pozisyondaki çalışanlar olan üst düzey yöneticilerin performansını sürdürülebilir kılmak ve potansiyellerini en iyi şekilde kullanmaları için onları desteklemek gerekmektedir.Kurumsal koçluk süreci, sahip olduğu teknik ve özgün çözümlerle şirket çalışanlarının performansını, verimliliğini, iş ve dolayısıyla yaşam tatminini artırmaktadır. Onların iş süreçlerinde karşılaştıkları sıkıntılarla daha kolay baş etmelerini sağlarken, yaratıcı çözümler üretmeleri ve daha pozitif sonuçlar almaları için onları desteklemektedir. Sonuçta, üst düzey yöneticinin performansındaki en küçük bir artış dahi, diğer çalışanların performansını ve tüm şirketin başarısını büyük oranda etkileyecek potansiyele sahiptir.

Kurumsal DeePeaK Semineri

Çalışanlarınızın motivasyonunu zirveye çıkarmak ve çabalarını maksimum noktaya ulaştırmak mı istiyorsunuz? “Kurumsal  DeePeaK”, 1 saatlik özel performansla bunun için en uygun programdır. Zaman zaman çalışanların moral ve enerjisinin dibe vurduğu ve keskin çıkışlara ihtiyaç duyulduğu zamanlar ortaya çıkar. Bazen de son bir maksimum çabanın gerektiği zamanlar olur, son bir gayretin gösterilmesi gereken (örn. mal teslimi ve performans artışı için ‘çaba’yı maksimuma çıkarmayı gerektiren) zamanlar vardır. “Kurumsal DeePeaK”, böyle zamanlarda ihtiyaç duyulan maksimum motivasyonun ortaya çıkmasını sağlayacak ve performansı zirveye çıkaracak etkin bir çalışmadır. Amaç katılımcıların birkaç günden bir kaç haftaya kadar çabasını ve performansını zirveye çıkarmak için gereken sarsıcı etkiyi yaratmaktır.

Üretimde verimlilik ve etkinliğinin artırılması gereken özel zamanlarda, moral ve enerjinin dibe vurduğu sıkıntılı günlerde ve çalışanlarının maksimum performans göstermesine ihtiyaç duyulduğu her durumda her sektör ve büyüklükten şirket  veya kurum bu özel performanstan yararlanabilir.

Kurumsal Kimyon Eğitimi

Kurumların başarısı ve performansı, çalışanlarının motivasyonu ölçüsünde gerçekleşmektedir. Çalışanların en yüksek düzeyde performans gösterebilmeleri, onların potansiyellerini en yüksek düzeyde kullanabilmeleriyle mümkündür. Bunun sağlanması için de sistemli bir motivasyon yönetimi bilgisine ve uygulamasına sahip olan çalışanların varlığı önemlidir. Bu seminerin amacı, kişisel motivasyon yönetimi bilgisinden kurum çalışanlarının etkin şekilde yararlanmasını sağlayarak, şirketlerin kurumsal performansını etkin  ve verimli şekilde ortaya koymalarını başarmaktır.

Çalışanlarının kendi motivasyonlarını etkin şekilde yönetebilmesini; böylece varolan potansiyellerine en yakın performansı gösterebilmelerini sağlamayı amaçlayan her sektör ve büyüklükten şirket ve kurum bu seminerden yararlanabilir.

Kurumsal Motivasyon Yönetimi Danışmanlığı

Kurumsal Motivasyon Yönetimi, motivasyon yönetimi bilgisinin sistemli ve kurumsal düzeyde kullanılmasını ve işletmeye entegre edilmesini ifade etmektedir. Önce iç müşteriyi, sonra da dış müşteriyi tatmin edecek bir motivasyon yönetimin sistemine geçilmesi, şirketlerin kurumsal amaçlarına yönelik daha etkin şekilde ilerlemesini sağlayacaktır. Her sektör ve büyüklükten şirketin organizasyon yapılarında motivasyon yönetimi sistemini oluşturması ve tüm çalışanlarının motivasyonunu sistemli şekilde yönetebilmesi amacıyla şirketlere üst düzeyde kurumsal danışmanlık yapılmaktadır.