Kurumsal Koçluk

İş yaşamında başarıyı hedefleyen şirket sahipleri ve yöneticiler, hem kişisel performansı artırmak, hem de kurumsal düzeyde etkin sonuçlar almak için kurumsal koçluk çalışmalarından faydalanabilirler.

Şirketler kendi içinde bütünsel bir sistemi ifade eden ancak çevreleriyle uyum sağlamaları gereken yaşayan yapılardır. Şirket dediğimiz yapı, aslında iş yapma süreçlerinin bir toplamı olarak düşünülmelidir. İşleri yapanlar da insanlar olduğuna göre, kurumda çalışan her bireyin kendine özgü yapısı, duygusal ve mental durumu, mevcut şirketin performansını doğrudan etkilemektedir. Bu anlamda özellikle kilit pozisyondaki çalışanlar olan üst düzey yöneticilerin performansını sürdürülebilir kılmak ve potansiyellerini en iyi şekilde kullanmaları için onları desteklemek gerekmektedir.Kurumsal koçluk süreci, sahip olduğu teknik ve özgün çözümlerle şirket çalışanlarının performansını, verimliliğini, iş ve dolayısıyla yaşam tatminini artırmaktadır. Onların iş süreçlerinde karşılaştıkları sıkıntılarla daha kolay baş etmelerini sağlarken, yaratıcı çözümler üretmeleri ve daha pozitif sonuçlar almaları için onları desteklemektedir. Sonuçta, üst düzey yöneticinin performansındaki en küçük bir artış dahi, diğer çalışanların performansını ve tüm şirketin başarısını büyük oranda etkileyecek potansiyele sahiptir.