Kurumsal Koçluk

İş yaşamında başarıyı hedefleyen şirket sahipleri ve yöneticiler, hem kişisel performansı artırmak, hem de kurumsal düzeyde etkin sonuçlar almak için kurumsal koçluk çalışmalarından faydalanabilirler.

Şirketler kendi içinde bütünsel bir sistemi ifade eden ancak çevreleriyle uyum sağlamaları gereken yaşayan yapılardır. Şirket dediğimiz yapı, aslında iş yapma süreçlerinin bir toplamı olarak düşünülmelidir. İşleri yapanlar da insanlar olduğuna göre, kurumda çalışan her bireyin kendine özgü yapısı, duygusal ve mental durumu, mevcut şirketin performansını doğrudan etkilemektedir. Bu anlamda özellikle kilit pozisyondaki çalışanlar olan üst düzey yöneticilerin performansını sürdürülebilir kılmak ve potansiyellerini en iyi şekilde kullanmaları için onları desteklemek gerekmektedir.Kurumsal koçluk süreci, sahip olduğu teknik ve özgün çözümlerle şirket çalışanlarının performansını, verimliliğini, iş ve dolayısıyla yaşam tatminini artırmaktadır. Onların iş süreçlerinde karşılaştıkları sıkıntılarla daha kolay baş etmelerini sağlarken, yaratıcı çözümler üretmeleri ve daha pozitif sonuçlar almaları için onları desteklemektedir. Sonuçta, üst düzey yöneticinin performansındaki en küçük bir artış dahi, diğer çalışanların performansını ve tüm şirketin başarısını büyük oranda etkileyecek potansiyele sahiptir.

İlişki Koçluğu

Sosyal varlıklar olarak insanların iş ve özel yaşamında yaşadığı ilişki sorunları, yolunda gitmeyen ilişkileri yaşam tatminini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum insanların kısa vadede üzüntü, bunalım ve mutsuzlukla, uzun vadede depresyon gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşmaktadır. Bu anlamda, ilişki koçluğu çalışmaları kişinin ilişki sorunlarının çözülmesinde ya da varolan ilişki düzeyinin gelişmesinde önemli faydalar sağlayabilmektedir.

Her insan, doğumundan itibaren belirli bir ilişki ağının içine girer. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. İnsanın sahip olduğu ilişkiler, yaşamını, psikolojisini ve yaşam tatminini etkileyen kritik bir özelliğe sahiptir. O nedenle yaşadığımız ilişkilerin kalitesi, kendi yaşam kalitemize doğrudan etkide bulunabilmektedir. Akla gelebilecek pek çok ilişki türünde ilişki koçluğu destekleyici bir süreç olabilmektedir.
En çok karşılaşılan konular;
 • İdeal eş veya arkadaş seçiminde,
 • Evliliklerde eşler arasındaki iletişim sorunlarında,
 • Bir aşk ilişkisinin sonlanmasında,
 • Anne, baba ve çocuklar arasındaki iletişim sorunlarında.

İlişki koçluğunun diğer bir faydası da, bireyin kendisine uygun eşi/arkadaşı seçebilmesi için kişinin kriterleri ve değerlerini ortaya çıkararak uygun kişinin netleştirmesini sağlamasıdır.

İlişki koçluğunun diğer bir yönü de, hemen tüm ilişkilerde yaşanan sorunların çözümlenmesinde kişiyi destekleyici bir rol teşkil etmesidir. Koçluk sürecinin büyük kısmı benzer olsa da, ilişki koçluğunun önemli bir farkı, sürtüşmenin yaşandığı karşılıklı iki taraf olmasına rağmen en çok memnuniyetsizlik duyan tarafa yönelik uygulanmasıdır. Çünkü böylesi zamanlarda iki bireyle birlikte çalışmak genellikle nadir görülen bir durumdur. Dolayısıyla koçluk alan taraf bu koçluk sürecinde moral ve psikolojik yönden desteklenmekte ve yaşamına normal şekilde devam edebilmesinin sağlanmasına çalışılır.

Yayın tarihi Kategoriler Koçluk

Kariyer Koçluğu

İnsanın, yapacağı işini bulması, eşini bulmasına benzer demiştir, Maslow. Burada bu benzetme yapılırken aslında iki önemli nokta vurgulanmaktadır.  İlki, meslek seçimi, zorlu ve çaba sarf edilmesi gereken ciddi bir süreçtir. İkincisi, eğer yanlış bir seçim yapılırsa yaşamı bir zindana çevirebilecek potansiyele sahiptir.Bir insan için doğru mesleği seçmek o kadar önemlidir ki, hayatını paylaşmak için seçeceği insanı, yaşam kalitesini, sosyal çevresini ve sonuçta mutluluğunu doğrudan etkileme potansiyelini içinde taşımaktadır. Bu anlamda üzerinde uzunca durulması gereken ve içsel farkındalığı geliştirmek için çaba sarfedilmesini isteyen önemli bir süreçtir. İşte bu anlamda bir koçla çalışmak hem bu süreci daha profesyonel bir yaklaşım haline getirecek hem de daha hızlı sonuç almayı sağlayacaktır.

Kariyer koçluğu, meslek yaşamına yeni yönelecek genç bireylere ve de süregelen işinden memnuniyetsizlik duyan ve kendine en uygun işi arayan yetişkin bireylere yönelik olarak iki şekilde yapılmaktadır.

Yayın tarihi Kategoriler Koçluk

Aile ve Öğrenci Koçluğu

Aile ve Öğrenci Koçluğu, öğrencinin doğru hedefler belirlemesinde ve belirlenen hedeflere bağlı kalmasında aileyi de içine alarak yürütülen sistematik bir destekleme programıdır. Koçluk sürecinde, koç, anne-baba ve öğrenci birlikte bir ortak gibi hareket ederler. Koçun, bu koçluk sürecinde iki önemli görevi vardır. Bunlardan ilki, öğrencinin okul yaşamında kendine uygun hedefleri seçmesi için onu desteklemek ve seçmiş olduğu bu hedefler doğrultusunda onu bu yolda tutmakır. Koçun diğer görevi ise, öğrenci ile ailesi arasındaki iletişimi desteklemek ve karşılaşılan sorunların giderilmesinde çözümler yaratmaktır. Motivasyon koçluğuda temel olarak,  öğrenci ve ailesinin istenen hedefler doğrultusunda sorunsuz şekilde ilerleyebilmesi amaçlanır.

Yayın tarihi Kategoriler Koçluk

Motivasyon Koçluğu

Motivasyon Koçluğu; koçun, koçluk alan kişinin potansiyeline en yakın performansı göstermesinde, kişisel ve profesyonel hayatında istediği sonuçları elde etmesinde yardım ve rehberlik ettiği bir süreçtir. Koçluk süreci boyunca kişi, kendisini daha iyi tanıyarak potansiyelini keşfeder, güncel motivasyon sorunlarıyla baş etmekte kendisini güçlendirir ve hedeflerine ulaşmak için yetkinlikler geliştirerek kendisini motive etmenin yeni yollarını öğrenir.

Motivasyon koçluğu sürecinin kısa ve uzun vadede önemli kazanımları vardır.

Koçluk Sürecinin Kazanımları

 • Koçluk süreciyle kısa vadede motivasyon sorunlarının çözümlenmesinde, uzun vadede ise motivasyon yetkinliğinin geliştirilerek, özel / iş yaşamında daha etkin sonuçlar alınmasında ve daha mutlu bir yaşam sürmesinde kişilere yardımcı olmak amaçlanır.
 • Bu amaçla koçluk alan kişiye pratik yöntem ve tekniklerinin aktarılmasının yanı sıra, uzun vadede kişisel gelişiminin sürdürülmesinde yönelik eğitici çalışmalar gerçekleştirilir.
 • Koçluk alan kişinin özgüveninde, özsaygısında ve özdeğer algısında pozitif gelişimler sağlanır. Koçluk sürecinin “uzunluğuna” ve “sıklığına” göre bu kazanımların kalıcılığı artar.
 • Yaşama ve kendisine yönelik pozitif ve iyimser bir bakış açısının kazanılması ve gelişmesi sağlanır.
 • Yeni sorunlarla baş etme becerilerinde, psikolojik ve fiziksel dayanıklılığında artış görülür.
 • Ayrıca, koçluk alan kişinin hafif düzeyde yaşadığı depresyon, üzüntü ve bunalım dönemlerinde psikolojik destek sağlanarak, bu sürecin daha kolay atlatılmasında yardımcı olunur.

Kimler Motivasyon Koçuyla Çalışır?

 • Motivasyon sorunları yaşayan ve kısa / uzun vadede bu tür sorunlarıyla baş etmede daha etkin olmak isteyen herkes.
 • Kendini ve kendi potansiyelini tanımak, keşfetmek ve bunu geliştirmek isteyen herkes.
 • Kariyer ve özel hedeflerine ulaşmak için potansiyeline en yakın performansı göstermek isteyen herkes.
 • Kendisine uygun hedefler koymak ve bu hedefler doğrultusunda kararlılıkla yürümek isteyen herkes.
 • Her meslek grubundan, kendisini ve çevresindeki insanları motive etmenin ip uçlarını öğrenmek ve bu konuda yetkinlikler kazanmak isteyen herkes bu süreçten yararlanabilir.

Özetle, motivasyon koçluğu, koçluk alan kişinin bilimsel ve pratik yöntemlerle motive olmasında ve motive kalmasında yardımcı olan, hedefe doğru emin adımlarla ilerlemesinde destek olan bir yol arkadaşlığı sürecidir.

Yayın tarihi Kategoriler Koçluk