Kariyer Koçluğu

İnsanın, yapacağı işini bulması, eşini bulmasına benzer demiştir, Maslow. Burada bu benzetme yapılırken aslında iki önemli nokta vurgulanmaktadır.  İlki, meslek seçimi, zorlu ve çaba sarf edilmesi gereken ciddi bir süreçtir. İkincisi, eğer yanlış bir seçim yapılırsa yaşamı bir zindana çevirebilecek potansiyele sahiptir.Bir insan için doğru mesleği seçmek o kadar önemlidir ki, hayatını paylaşmak için seçeceği insanı, yaşam kalitesini, sosyal çevresini ve sonuçta mutluluğunu doğrudan etkileme potansiyelini içinde taşımaktadır. Bu anlamda üzerinde uzunca durulması gereken ve içsel farkındalığı geliştirmek için çaba sarfedilmesini isteyen önemli bir süreçtir. İşte bu anlamda bir koçla çalışmak hem bu süreci daha profesyonel bir yaklaşım haline getirecek hem de daha hızlı sonuç almayı sağlayacaktır.

Kariyer koçluğu, meslek yaşamına yeni yönelecek genç bireylere ve de süregelen işinden memnuniyetsizlik duyan ve kendine en uygun işi arayan yetişkin bireylere yönelik olarak iki şekilde yapılmaktadır.

Yayın tarihi Kategoriler Koçluk