İlişki Koçluğu

Sosyal varlıklar olarak insanların iş ve özel yaşamında yaşadığı ilişki sorunları, yolunda gitmeyen ilişkileri yaşam tatminini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum insanların kısa vadede üzüntü, bunalım ve mutsuzlukla, uzun vadede depresyon gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşmaktadır. Bu anlamda, ilişki koçluğu çalışmaları kişinin ilişki sorunlarının çözülmesinde ya da varolan ilişki düzeyinin gelişmesinde önemli faydalar sağlayabilmektedir.

Her insan, doğumundan itibaren belirli bir ilişki ağının içine girer. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. İnsanın sahip olduğu ilişkiler, yaşamını, psikolojisini ve yaşam tatminini etkileyen kritik bir özelliğe sahiptir. O nedenle yaşadığımız ilişkilerin kalitesi, kendi yaşam kalitemize doğrudan etkide bulunabilmektedir. Akla gelebilecek pek çok ilişki türünde ilişki koçluğu destekleyici bir süreç olabilmektedir.
En çok karşılaşılan konular;
  • İdeal eş veya arkadaş seçiminde,
  • Evliliklerde eşler arasındaki iletişim sorunlarında,
  • Bir aşk ilişkisinin sonlanmasında,
  • Anne, baba ve çocuklar arasındaki iletişim sorunlarında.

İlişki koçluğunun diğer bir faydası da, bireyin kendisine uygun eşi/arkadaşı seçebilmesi için kişinin kriterleri ve değerlerini ortaya çıkararak uygun kişinin netleştirmesini sağlamasıdır.

İlişki koçluğunun diğer bir yönü de, hemen tüm ilişkilerde yaşanan sorunların çözümlenmesinde kişiyi destekleyici bir rol teşkil etmesidir. Koçluk sürecinin büyük kısmı benzer olsa da, ilişki koçluğunun önemli bir farkı, sürtüşmenin yaşandığı karşılıklı iki taraf olmasına rağmen en çok memnuniyetsizlik duyan tarafa yönelik uygulanmasıdır. Çünkü böylesi zamanlarda iki bireyle birlikte çalışmak genellikle nadir görülen bir durumdur. Dolayısıyla koçluk alan taraf bu koçluk sürecinde moral ve psikolojik yönden desteklenmekte ve yaşamına normal şekilde devam edebilmesinin sağlanmasına çalışılır.

Yayın tarihi Kategoriler Koçluk