Akademik Yayınlar

GİRİSİMCİNİN
MOTİVASYONEL VE BİLİSSEL KİSİLİK ÖZELLİKLERİ:
GİRİSİMCİ VE YÖNETİCİLERİN ÖGRENİLMİS (MANİFEST)
GEREKSİNİMLERİ VE KONTROL ODAKLARININ
KIYASLANMASINA YÖNELİK BİR ARASTIRMA
(Yüksek Lisans Tezi)

GİRİŞİMCİ VE YÖNETİCİLERİN ÖĞRENİLMİŞ GEREKSİNİMLERİ İLE
KONTROL ODAKLARININ KIYASLANMASINA YÖNELİK BİR
ARAŞTIRMA

(Makale)

MOTİVASYONDA KAPSAM KURAMLARI
(Kitap Kısmı)


EKİPLERİN MOTİVASYONU

(Makale)

 Yayın tarihi Kategoriler Genel